Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ - Προϊόντα

Τεχνολογία

Σε πιστοποιημένο περιβάλλον  απόλυτα ασφαλές. Δεν απαιτεί καμία τεχνολογική επένδυση.

Πρόσβαση σε μία fully modular, open-source πλατφόρμα σε WordPress και Woocommerce τεχνολογία, σχεδιασμένη βασιζόμενη σε best practices και industry-standard plugins. 

Χαρακτηριστικά

Συμπληρωματικά Προϊόντα

Τεχνική Υποστήριξη πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου – eShop Technical Support

 

Product Features

 • Bug Resolving
 • Custom development to enhance Woocomerce functionality
 

Cost: Up to 2.000€

 

Συντήρηση πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου – eShop Maintenance

Product Features

 • WordPress remains up-to-date with the latest stable platform version
 • All plugins are industry standard, approved by Wordpress and remain up-to-date with the latest version  
 • Plugin replacement in case it becomes discontinued or disapproved by Wordpress – Weekly backups to allow us restore in case of failure 
 • Weekly backups to allow us restore in case of failure  
 • Weekly database backup to ensure data integrity in case of failure  
 • Full restore to the latest backup in case of failure  
 • Monthly reporting of key performance indicators and key milestones, such as major upgrades 
 

Cost: Up to 2.500€

SEO

One-off SEO

Product Features

 • Technical SEO
 • Keyword research & Analysis
 • On-site SEO – Content and Html elements
 

Cost: Up to 5.000€

Ongoing SEO

Product Features

 • Technical SEO – Updates
 • On-site SEO – Content Proposals
 

Cost: Up to 5.000€

CRO

Βελτιστοποίηση ρυθμού μετατροπής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου (Conversion Rate Optimization – CRO) – UX Audit

Product Features

 • UI / UX Design
 • Creative asset development & Copy
 • Development
 • Technical SEO
 • Hosting
 • Maintenance
 • CMS Training & User Manual
 • Up to 10h Technical Support
 

Cost: Up to 4.000€ (one-off)

Βελτιστοποίηση ρυθμού μετατροπής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου (Conversion Rate Optimization – CRO) – Ongoing CRO

Product Features

 • Variation design and development for web properties developed by ForestView
 • Variation Testing
 • Reporting and Insights (monthly)
 • Winning variation Implementation (monthly) for web properties developed by ForestView

 

Cost: Up to 4.000€ per month

Marketing Automation

Marketing Automation

Product Features

 • Account Setup
 • Connection to eShop/ERP/CRM
 • Automated Workflows
 • Campaign Content Development
 • Campaign Setup and Management
 • Reporting
 • Analysis and Insights
 

Cost: Up to 30.000€ (*message cost not included)

Digital Media Management

Διαχείριση Ψηφιακών Καμπανιών – Digital Media Advertising Management

Product Features

 • Strategy Planning and Buying – Media Mix
 • Campaign Setup and Tracking
 • Audiences and Targeting
 • Campaign Management and Optimization
 • Analytics and Insights
 

Cost: Up to 50.000€