Google Analytics 4
< BACK TO LIST

Η νέα ημέρα μέτρησης!

Από την 1η Ιουλίου 2023, η νέα γενιά των Google Analytics, τα Google Analytics 4 (GA4), έρχεται να αντικαταστήσει πλήρως την προηγούμενη έκδοσή τους γνωστή και ως Universal Analytics (UA) και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγεται και αναλύεται η πληροφορία.

Πρόκειται για ένα πολύ πιο ευέλικτο εργαλείο, σχεδιασμένο για τη νέα post-cookie εποχή ανάλυσης, που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία, δεδομένα κατά μήκος όλων των properties τους (web και app) και εκμεταλλευόμενο όλες τις δυνατότητες που δίνει η ανάλυση big data και η χρήση machine learning.

Data analysis, marketing strategy or statistics by business development leaders planning company growth. Hands of finance managers in a meeting talking about financial performance in an office

Ποια είναι η διαφορά με το Universal Analytics;  

Τα Google Analytics 4 λανσαρίστηκαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2020 με την Google να ανακοινώνει ότι “τα νέα Google Analytics θα δώσουν στους χρήστες όλα τα απαραίτητα insights που χρειάζονται για να προετοιμαστούν για το μέλλον”.

Τα νέα χαρακτηριστικά και οφέλη του GA4 σε σχέση με τα Universal Analytics συνοψίζονται στα εξής:

 1. Πιο ακριβείς μετρήσεις: Η βασική διαφορά μεταξύ του GA4 και των Universal Analytics είναι ο τρόπος που μοντελοποιούν τα δεδομένα, μεταβαίνοντας από τα sessions των Universal Analytics στα events των GA4, σηματοδοτώντας την αρχή μίας πιο user-centric προσέγγισης στις μετρήσεις. 
  Στα UA τα δεδομένα χωρίζονται σε διαφορετικά κανάλια, όπως τα κανάλια αναζήτησης, τα κοινωνικά δίκτυα, οι διαφημίσεις κλπ. καταγράφοντας για καθένα από αυτά sessions (συνεδρίες) και εγκαθιστώντας στον browser του χρήστη cookies. Στα GA4, τα δεδομένα μοντελοποιούνται ως events (συμβάντα), τα οποία παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες, μη εξαρτώμενες αποκλειστικά από cookies, για τη συμπεριφορά των χρηστών και τις αλληλεπιδράσεις τους με την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή.
  Με αυτή την αλλαγή, τα GA4 μπορούν να δώσουν στους χρήστες πολύ πιο σημαντικά insights για όλο τον κύκλο ζωής των users.
 2. Βελτιωμένη κατανόηση του ταξιδιού των χρηστών σε όλα τα σημεία επαφής: Μια από τις πιο σημαντικές ιδιότητες των GA4 είναι ότι επιτρέπουν την καταγραφή των users κατά μήκος διαφορετικών συσκευών και πλατφορμών μέσω αυτού που ονομάζουν “data streams”. Έτσι μπορούμε να παρακολουθούμε το ταξίδι ενός user από την αρχή μέχρι το τέλος, ανεξάρτητα από τη συσκευή και το αν επισκέπτεται μόνο έναν ιστότοπο, μία εφαρμογή ή και τα δύο.
 3. Πιο αναλυτικά reports: Τα GA4 παρέχουν βελτιωμένα reports για τη συμπεριφορά των χρηστών και τις δραστηριότητές τους πάνω σε έναν ιστότοπο ή μία εφαρμογή, επιτρέποντας την καλύτερη και εις βάθος ανάλυση των αλληλεπιδράσεών τους και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

  Υπάρχουν 3 νέες μετρήσεις που θα δούμε στα reports των GA4.

  • Engaged session: Σύμφωνα με τη Google, η μέτρηση ενός Engaged session είναι ο αριθμός των sessions που διήρκεσαν περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα ή είχαν ένα conversion ή είχαν 2 ή περισσότερες προβολές οθόνης ή σελίδας.
  • Average engagement time per session: Αποτελεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χρήστης ασχολείται πραγματικά με τη σελίδα και η σελίδα είναι το κύριο παράθυρο που βλέπει στην οθόνη του.
  • Engagement rate: Είναι η αναλογία των engaged sessions σε σχέση με τα συνολικά sessions. Αν είχατε 1.000 sessions, και 200 από αυτά χαρακτηρίζονταν ως Engaged sessions (σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό της Google), το Engagement rate θα ήταν 20%.

   Οι παραπάνω μετρήσεις δεν ήταν διαθέσιμες στα UA και αντικαθιστούν ορισμένες μετρήσεις που δεν είναι υπάρχoυν στα GA4, όπως τα average session duration, pages / session, και bounce rate.

«ένα πολύ πιο ευέλικτο εργαλείο, σχεδιασμένο για τη νέα post-cookie εποχή ανάλυσης»

4. Προβλέψεις για τη μελλοντική συμπεριφορά των χρηστών: Τα GA4 χρησιμοποιούν τεχνολογίες machine learning για να αναλύσουν τα δεδομένα και να παρέχουν έξυπνες προβλέψεις για τη μελλοντική συμπεριφορά των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό τα GA4 σταματούν να επαφίενται εξ ολοκλήρου στα cookies, που με την εισαγωγή του GDPR στην Ευρώπη και τις ρυθμίσεις για αύξηση της ιδιωτικότητας, έχουν σταματήσει να είναι έγκυρα. Η εισαγωγή των AI πρακτικών βοηθάει τους χρήστες να προβλέψουν τις ενέργειες των customers και να προσαρμόσουν τις marketing ενέργειές τους επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στα high-value audiences.

5. Ενισχυμένη ασφάλεια δεδομένων και προστασία της ιδιωτικότητας: Tα GA4 εξασφαλίζουν την ανώνυμη συλλογή και κρυπτογράφηση των δεδομένων και τη δυνατότητα διαγραφής των δεδομένων προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και ιδιωτικότητα στους χρήστες.


Πώς πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον;

Από 1η Ιουλίου, όλα τα standard Universal Analytics properties θα σταματήσουν να επεξεργάζονται νέα hits ενώ οι χρήστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Google, θα σταματήσουν να έχουν πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα από τα Universal Analytics από την 1η Ιουλίου 2024.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει εγκαίρως η μετάβαση στα νέα analytics, ο έλεγχος για σωστή καταγραφή αλλά και η εξαγωγή των ιστορικών δεδομένων από τα UA.

Στη ForestView είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις με την ομαλή μετάβαση τους στη νέα εποχή μέτρησης, παρέχοντας υπηρεσίες όπως:

High angle view of large group of business people examining reports while sitting at the table in the office.
 • Yλοποίηση και ολοκλήρωση της μετάβασης από τα UA στα GA4

 

 • Audit της υπάρχουσας GA4 υλοποίησης και βελτιστοποίηση της ώστε να εξασφαλίσουμε σωστή καταγραφή όλων των δεδομένων που έχουν πραγματική σημασία για την λήψη datadriven αποφάσεων
   
 • Απεικόνιση όλων των δεδομένων από τα UA και τα GA4 κάτω από ένα κοινό περιβάλλον για διασφάλιση του continuity των data και για συνεχή και εύκολη παρακολούθησή τους. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες λαμβάνουν συνεχή πρόσβαση σε ένα dashboard μέσω του οποίου μπορούν να παρακολουθούν σε semireal time όλα τους τα δεδομένα (UA και GA4), ιστορικά data από τα UA ακόμα και εφόσον η Google σταματήσει την πρόσβασή τους σε αυτά αλλά και mapping των παλιών KPIs με τα νέα βάσει των προδιαγραφών της Google. 

Αν σας ενδιαφέρει να συζητήσουμε περισσότερα για τα Google Analytics 4, επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ .